Reguli de inventariere active pentru orice companie

Inventarierea activelor pentru companii

Procesul de inventariere active reprezinta un element obligatoriu pentru orice companie in elaborarea situatiilor financiare anuale. Acest proces trebuie realizat de o firma de servicii logistice specializata, care poate evalua valoarea contabila a situatiilor financiare anuale. Elementele care intra in aceasta evaluare pot cuprinde activele, datoriile si capitalurile proprii. Iata care sunt cele mai importante aspecte pe care sa le ai in vedere cand realizezi procesul de inventariere active.

Reguli de inventariere active

  • Specific si consecventa. Chiar daca inventarierea este realizata in cadrul companiei sau daca se realizeaza externalizarea de servicii, firma trebuie sa stabileasca proceduri proprii. Efectuarea unor activitati specifice pentru tipul companiei si domeniul in care activeaza este secretul pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de invetariere active. De asemenea, evaluarea trebuie sa pastreze acelasi tipar de fiecare data cand este realizata. Astfel, se vor putea compara datele prin acelasi sistem.
  • Comunicarea elementelor monetare trebuie sa se realizeze in concordanta cu valuta exprimata prin cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data incheierii activitatii de inventariere active.
  • Gruparea si tinerea la zi a detaliilor bunurilor pe sorto-tipo-dimensiuni si a evidentei tehnico-operative a gestiunii. Acest lucru are ca scop oferirea unei priviri de ansamblu asupra situatiei ce va fi analizata.
  • Listele de inventariere active se vor completa separat in functie de fiecare loc in care a fost realizata inventarierea.
  • Proprietatile precum spatiile din cladiri sau terenurile se vor inventariara avand la baza actele doveditoare ale proprietatilor

Procesul de inventariere active reprezinta o activitate complexa cu mai multe etape, care sunt detaliate in cadrul legii contabilitatii si OMFP nr. 2.816/2009. De asemenea, este cel mai potrivit proces pentru stabilirea situatiei reale cu privire la toate bunurile si elementele de valoare aflate in patrimoniul unei companii. Scopul final al unei asemenea analize este de a prezenta in ansamblu intreaga pozitie financiara in care se incadreaza firma. Totodata, va arata si performantele care au fost si vor putea fi indeplinite.

 

Distribuie Articolul